Albert Heijn gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ah.nl voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen. Aan de hand van deze informatie passen wij en derde partijen advertenties aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast kun je door deze cookies informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer >

Verberg deze melding

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AH Bloemist

AH Bloemist is een handelsmerk van Albert Heijn B.V. (KvK-nummer 35012085), Provincialeweg 11 te (1506 MA) Zaandam. Albert Heijn B.V. voert AH Bloemist (www.ah.nl/bloemist) uit. Via AH Bloemist worden producten door Albert Heijn B.V. aangeboden en is het mogelijk deze producten bij Albert Heijn B.V. te bestellen.


1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AH Bloemist en op elke tot stand gekomen (koop)overeenkomst via AH Bloemist tussen AH Bloemist en consument.

1.2. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af.

1.3. Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online zijn aangepast en u een nieuwe bestelling bij ons plaatst.

 

2. Bestelling en website

2.1. Op alle online diensten en leveringen van AH Bloemist is het privacybeleid van toepassing dat u kunt vinden op ah.nl/privacy.

2.2. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen een bij AH Bloemist bestellingen plaatsen.

2.3. De informatie op de website van AH Bloemist wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de website aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons dat meldt aan de klantenservice van AH Bloemist via email: info@bloemist.ah.nl. De klantenservice van AH Bloemist zorgt ervoor dat uw melding zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

2.4. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

2.5. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo's, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn B.V., of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 

3. De overeenkomst(en)

3.1. Door een bestelling te plaatsen via AH Bloemist sluit u een koopovereenkomst met AH Bloemist voor de aanschaf van de bestelde producten.

3.2. AH Bloemist kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien AH Bloemist op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden AH Bloemist niet.

3.4. Indien boeketten tijdelijk niet leverbaar zijn zullen wij deze op de website blokkeren, zodat bestelling dan niet mogelijk is. Als een bestelde soort of kleur bloem(en) tijdelijk niet leverbaar is door bloemrot of andere versproblemen, zal AH Bloemist een vervangende soort of kleur bloem(en) leveren.

 

4. Bezorging

4.1. Voor 22:00uur afgeronde en betaalde bestellingen, worden nog dezelfde dag door AH Bloemist verzonden en zullen in de meeste gevallen de volgende dag worden bezorgd. Bestellingen waarvan u tijdens het bestelproces aangeeft deze op een specifieke dag te willen laten bezorgen, worden één dag voor de aangegeven datum verzonden. AH Bloemist kan bezorgtijden van de producten helaas niet garanderen. U kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.

4.2. Vanwege de bederfelijkheid van bloemen, verzoeken wij u om op het door u gekozen bezorgmoment aanwezig te zijn op het door u opgegeven adres om de producten in ontvangst te nemen. De producten wordt aangeboden op het aangegeven adres door onze vervoerder. Indien op dat adres niemand thuis blijkt te zijn, dan wordt diezelfde dag geprobeerd om de producten bij de buren af te geven. Wanneer dit niet lukt, worden de producten de volgende dag opnieuw eerst op het aangegeven adres aangeboden en zo nodig daarna bij de buren. Als de producten dan nog steeds niet bezorgd kan worden, ontvangt u daarvan bericht.  

 

5. Prijzen, bezorgkosten en betaling

5.1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

5.2. Voor de bezorging van uw bestelling brengen wij kosten aan u in rekening. Deze kosten bedragen € 4,95 voor bezorging op maandag t/m zaterdag. Op zondag is bezorging helaas niet mogelijk. Indien u meerdere boeketten per bestelling koopt, dan betaalt u slechts éénmaal de genoemde bezorgkosten.  

5.3. Indien u een kortingscode van AH Bloemist hebt gekregen, dan kunt u deze, na het selecteren van de te bestellen producten en het invoeren van de verzendgegevens, in de winkelmand van de website van AH Bloemist invoeren en toevoegen. De waarde van een geldige kortingscode wordt direct verrekend in het totaalbedrag. Er kan maximaal één kortingscode per winkelmand worden ingevoerd.

5.4. Indien AH Bloemist na voltooien van een bestelling door u, om welke reden dan ook, niet in staat is om de door uw verschuldigde vergoeding voor de bestelde producten en de bezorging te incasseren en u ook na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de uitstaande vergoedingen voor de producten en bezorging te voldoen, is AH Bloemist (aldus Albert Heijn B.V.) gerechtigd de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Albert Heijn B.V. gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van u. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

 

6. Herroepingsrecht

6.1. U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, dan wel de door u aangewezen derde, het product heeft ontvangen.

6.2. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

6.3. Voor uw herroeping kunt u gebruik maken van het modelformulier zoals opgenomen in onze bevestiging van uw bestelling, maar u kunt dit ook op andere ondubbelzinnige wijze aan ons melden.

6.4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 6.3 bedoelde melding, dient u het product te retourneren. De producten die u wenst te retourneren kunt u verzenden naar AH Bloemist, p/a Florijnweg 25, 6883 JN Velp. De verzendkosten voor het retourzenden van de producten komen voor uw eigen rekening. U dient het product terug te sturen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de AH Bloemist verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u. Het door u betaalde bedrag voor de betreffende producten, wordt per ommegaande aan u vergoed, nadat wij het product hebben ontvangen of nadat u heeft aangetond het product te hebben teruggezonden.

6.5. De navolgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
a) producten die door AH Bloemist tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties en/of producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn (hieronder vallen in ieder geval de door AH Bloemist tot stand gebrachte en geleverde wenskaarten met de door u aangeleverde tekst);
b) producten die snel kunnen bederven of verouderen (hieronder vallen in ieder geval de door AH Bloemist geleverde bloemen).

 

7.  Klantkaarten

7.1. Over de waarde van uw bestelling ontvangt u geen Air Miles of bonus. Overige klantkaarten kunnen ook niet worden gebruikt bij aankopen via AH Bloemist.

 

8. Vaasgarantie

8.1. AH Bloemist geeft op alle geleverde boeketten een vaasgarantie van 7 dagen vanaf het moment van bezorging. Dit betekent dat de bloemen in deze periode - mits direct na tijdige ontvangst goed verzorgd - in goede tot redelijke conditie blijven. Mocht dit toch anders zijn (het blijft immers een natuurproduct), dan verzoeken we u vriendelijk dit binnen 7 dagen na constatering aan de klantenservice van AH Bloemist kenbaar te maken via info@bloemist.ah.nl. Wij zullen u dan een nieuw boeket toesturen.

 

9. Wederverkoop

9.1. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

 

10. Klantenservice

10.1. Voor vragen, opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons opnemen via info@bloemist.ah.nl.

 

11. Geschillen

11.1. Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.